Ceník

CENÍK PLATNÝ OD 1. 6. 2021

Administrativní úkony:

Kopie A4 1 strana: 5 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace: 300 Kč

(lze telefonicky objednat dva dny předem a vyzvednout v ordinaci bez čekání)

Vyhotovení kopie ze zdravotní dokumentace 250 Kč za započatých 30 min + 5 kč za stránku

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci pro UP    100 Kč
Administrativní úkon lékaře 100 Kč
Vyplnění žádosti o umístění pacienta do zařízení sociální péče 100 Kč
Bodové ohodnocení úrazu, pouze pracovní úrazy  500 Kč

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojišťovny  500 – 1000 Kč podle náročnosti,  + náklady na kopie 5 Kč za stránku

Studenti – potvrzení pro školu, tábor 100 Kč

Vyšetření lékařem

Prohlídka ŘP sk. A,B řidič neprofesionál 500 Kč

Vyšetření pro držitele zbrojního průkazu 500 Kč

Vyšetření pro zaměstnavatele 500 Kč

Vyšetření lékařem pro vlastní potřebu 500 Kč

Potravinářský průkaz 100 Kč

Expresní příplatek, (vyšetření mimo ordinační dobu)  100% z ceny výkonu

Odborné výkony:

Odběr krve pro samoplátce  100 Kč

Kineziotaping    100 Kč

Očkování proti chřipce samoplátce – 600 Kč

Aplikace vakcíny nehrazené z zdravotního pojištění 250 Kč

Aplikace léčiva (injekce) nehrazeného zdravotní pojišťovnou 100 Kč

Výkony v případě, že nejsou indikovány lékařem:

Vyšetření hladiny cukru glukometrem 20 Kč

Vyšetření CRP (z prstu) 130 Kč

Vyšetření INR – Quick (z prstu) 200 Kč